​Joni Manpower v/ Jonas Nielsen

Hindsholmvej 339

5370 Mesinge 

Tlf: 23 20 65 26

CVR: 25847938

E-mail: joni-manpower@hotmail.dk